fbpx
'MIR ART' GALLERY
ANTIQUES AND FINE ART
+7 (926) 674-74-22
+7 (917) 523-30-17

Dolls

Display:
Yuri Evstratov
Vasanya (V. Gulenko A. Kudryavskaya) Size: 32 cm Creation time: 2013
Vasanya (V. Gulenko A. Kudryavskaya) Height - 50 cm Creation time: 2013
Vasanya (V. Gulenko A. Kudryavskaya) Height - 35 cm Creation time: 2013
Vasanya (V. Gulenko A. Kudryavskaya) Height - 37 cm Creation time: 2013
Vasanya (V. Gulenko A. Kudryavskaya) Height - 50 cm Creation time: 2013
«Clown with a parrot»
Vasanya (V. Gulenko A. Kudryavskaya) Size: 32 cm Creation time: 2013